گزارش اکتشافات موضوعى

تعداد بازدید:۱۰۸۰

گزارش اکتشافات موضوعى

 

hhhhhhhhhh

 

kkkkkkkkk

 

 

jjjjjjjjjjjkkk

 به علت محدود بودن زمان اجراى پروژه ها و حصول نتايج بهتر و تقويت بخش خصوصى کليه مناطق اکتشافى که امکان واگذارى عمليات اکتشافى به مشاور را دارا بودند از طرف طرح سيستان و بلوچستان به مشاورين واگذار گرديدو عمليات هاى پايه اى و زيربنايى نيز توسط سازمان زمين شناسى کشور به انجام رسيد.

از اکتشافات موضوعى صورت گرفته در استان مى توان به موارد ذيل اشاره نمود:

 اکتشاف طلا در منطقه شمال بزمان
 اکتشاف طلا -مس و عناصر همراه در منطقه چاهون سياه جنگل
 اکتشاف آنتيموان در کوههاى آساگى
 اکتشاف مس ،طلاو تيتان در شمال جاکس (اسپکه):
 اکتشاف طلا- مس و عناصر همراه در منطقه نخيله
 پى جويى لوماشل در سواحل جنوبى
 پى جويى سنگهاى ساختمانى
 پى جويى سنگهاى تزئينى
 پى جويى کراندوم در بزمان
 اکتشاف طلا در منطقه چاه نعلى بزمان
آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۸۷