ارائه طرح هاى تحقيقاتى علمى – پژوهشى مرتبط با زمين شناسى اقتصادى استان به دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالى کشور و فراهم نمودن تسهيلات و امکانات صحرايى و آزمايشگاهى جهت انجام آنها .

تعداد بازدید:۸۵۳
آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۳۸۷