اکتشاف مس ،طلاو تيتان در شمال جاکس (اسپکه):

تعداد بازدید:۸۲۲
آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۸۷