اکتشاف مس ،طلاو تيتان در شمال جاکس (اسپکه):

تعداد بازدید:۸۷۴
آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۸۷