تاریخچه مرکز زاهدان

تعداد بازدید:۱۲۹۰

اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شرق با عنوان دفتر طرح اکتشافات سیستماتیک ناحـیه‌ای استان سیستان و بلوچستان و به منظور شناسایی پتانسیل‌های معدنی پنهان در این استان، پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر خدمت‌ به مردم محروم این منطقه از نیمه دوم سال1381 با همت و تلاش کارشناسان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و آموزش کارشناسان بومی در قالب پروژه اکتشاف ژئوشیمیایی در مقیاس 1:100000 تأسیس گردید. سابقه کارهای زمین‌شناسی در این استان تا قبل از سال 1381 تنها شامل تهیه تعدادی از نقشه‌های زمین‌شناسی و برخی فعالیت‌های اکتشافی محدود بود. در حالی که با اجرای طرح اکتشافات ناحیه‌ای در سال‌های اخیر علاوه بر استمرار تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی زون‌های مهم ساختاری، برداشت تعداد بیش از 20هزار نمونه ژئوشیمیایی، کانی‌سنگین و لیتوژئوشیمیایی از 33برگه و معرفی صدها آنومالی و چندین محدوده امیدبخش حاصل شد که پس از دریافت پروانه اکتشاف برای برخی از این محدوده‌ها، یکی از آنها (محدوده طلای چاهنعلی بزمان)  دارای گواهی کشف بوده  و عملیات اکتشافی در مابقی محدوده‌ها براساس برنامه‌ریزی این سازمان در حال انجام می‌باشد.

لازم به ذکر است که درفروردین‌ماه سال 1390 و پیرو سفر ریاست محترم جمهوری به استان، ایجاد دفتر زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی زاهدان مورد موافقت و تصویب قرار گرفت و سپس این دفتر به اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شرق ایران (زاهدان) ارتقاء یافت.

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۷