اعضای مرکز زاهدان

تعداد بازدید:۱۵۰۸

محمدرضا موسوی (مدیریت مرکز)

عباس میراحمدی (کارشناس زمین‌شناسی)

امین‌رضا محمدی‌گل (کارشناس زمین‌شناسی)

فاطمه یاوری (کارشناس اکتشاف)

افسون نارویی (کارشناس آزمایشگاه آنالیز معدنی)

هانیه عمرانی نسب (کارشناس آزمایشگاه زمین‌شناسی)

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۷