قابليت ها و خدمات طرح

تعداد بازدید:۶۴۰
قابليت‌ها و خدمات طرح
6666

oooo

 0000
- حمايت ازطرح هاى علمى – پژوهشى مرتبط با بحث فعاليتهاى اکتشافى و زمين شناسى اقتصادى استان سيستان و بلوچستان
66666
- فراهم نمودن تسهيلات و امکانات صحرايى و آزمايشگاهى لازم براى دانشجويان رشته زمين شناسى اقتصادى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى کشور جهت انجام پايان نامه هاى مرتبط با فعاليتهاى اکتشافى استان

 
-دراختيار گذاشتن کليه امکانات رفاهى (مهمانسراها) به  اکيپ هاى زمين شناس در زاهدان - ايرانشهر و چابهار

 

 

 

 

 

 

-

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۸۷