اخبارطرح (برنامه هاى پيش بينى شده)

تعداد بازدید:۷۱۷

اخبار طرح

- برقرارى پل ارتباطى بين دانشگاهها – صنايع و معادن و دفتر زاهدان جهت تبادلات علمى و ساماندهى منابع و مدارک علمى

- ايجاد دفتر ارتباط صنعت با گروه زمين شناسى

- ايجاد کتابخانه تخصصى زمين شناسى که علاوه بر کتب /مجلات و مقالات علمى زمين شناسى به فارسى و لاتين دربرگيرنده گزارشهاى اکتشافى صورت گرفته در استان بوده ،و ان را دراختيار تمامى دانش پژوهان قرار دهد.

- راه اندازى بخش ژئوريسم جهت کمک به جذب توريسم و گردشگرى استان که بنوبه خود نقش موثرى در بهبود وضعيت اقتصادى استان خواهد داشت.

- بر پايى کارگاههاى اموزشى توسط کارشناسان خبره جهت دانشجويان و علاقه مندان به علوم زمين در دفتر زاهدان.

-  تنظيم کليه گزارشهاى اکتشافى صورت گرفته توسط طرح به لاتين.

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۳۸۷