جغرافياى عمومى استان سيستان و بلوچستان

تعداد بازدید:۱۵۸۵

جغرافياى عمومى استان سیستان و بلوچستان


سیستان و بلوچستان سرزمین پهناوری است که از دریاچه شکر ریز هامون تا پهن دشت نیلگون دریای عمان گسترانیده شده است . عمان، در این دیار نشان از وسعت دل است و تفتان سر به فلک کشیده، سمبل سر بلندی ها .

استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از پهناورترین استان های کشور دارای قدمتی دیرینه می باشد که درکتب مختلف تاریخی بدان اشاره شده است. این استان با توجه به مرز طولانی مشترک با دو کشور پاکستان و افغانستان و مرز ساحلی طولانی با دریای عمان، در جنوب  خاور ایران از موقعیتی حساس و استراتژیک برخوردار می باشد.وجود موقعیت یاد شده و اشتراکات قومی و طایفه ای در دو سوی مرز، باعث مراودات دو جانبه گردیده و از دیر باز تجارت و بازرگانی را یک اهرم اقتصادی در منطقه قرار داده است. .

 

آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۳۸۸